Bygge av Clapotis – Fräsning

Då allt är ritat och klart i datorn görs CAD/CAM. Där görs ritningarna om till maskinstyrning som sedan med hjälp av fräsmaskinen bearbetar ut korrekta former från stora cellplastblock.
För att minimera maskintiden måste cellplastblocken först manuellt bearbetas till ungefärligen rätt storlek. Sedan görs först en grovfräsning med ett stort fräsverktyg, varpå en finkörning görs med ett mindre verktyg. Det är denna finkörning som tar lång tid.

Då fräsmaskinen bearbetar 150cm längd åt gången måste skrov och däcks pluggarna fräsas i 4 omgångar vardera. Detta har inte varit några problem, med hjälp av en laserstråle i maskinen har det varit lätt att spänna om blocken exakt i maskinen.

Fräsningen gick fort och gav ett bra resultat. Pluggarna blir helt måttriktiga och raka, och de turar perfekt!

Ett stort cellplastblock skapas genom att limma ihop mindre block.Detta kapas sedan i två halvor som blir skrov respektive däck.
Grovformning av skrov blocket. Facettytor hade ritats i CAD miljön och används i CAD/CAM processen, så att fräsmaskinen bara behöver bearbeta i verkligt material.
Fräsning av första sektionen av skrovet.
Här har vi kommit till 3:e sektionen av skrovet. Trappstegen som syns är den yta som den första grovbearbetningen lämnar.Medans maskinen jobbar kan man gå och fika eller förbereda andra jobb….
Här är det tur för däcket att fräsas fram. Däcket har betydligt mer komplicerade former, och en mindre fräspinne används för att kunna återge detta.
Skrov och däcks kropparna färdigbearbetade.
Det gick mycket fort att komma så här långt i projektet, sedan gick det långsammare….
Ibland kommer inte fräspinnen åt överallt, och detaljen måste delas i delar.
Här syns pluggen till sittbrunnssargen (samt formen till främre skottet) som fick delas på mitten och resas ca 20 grader.
Här fräses sitsen, även den fick delas i två halvor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *