InledningSkagerakSyd UtsiraNord UtsiraNorra NordsjönStatthavetFrohavetS NorskehavetVestfjordenVesterålenASKRN NorskehavetLopphavetNordishavetÖsthavetDistans, kartor
Inledning
Paddling längs Norges kust
Strömstad till Jakobselva, 2001-2005 Geografisk karta NorgeFylkeskarta Norge
 

Under somrarna 2001-05 har Johan Linder, Lars Hermansson, Carl-Johan Rydh, Sören Holst Sörensen,  Andreas Viberg och jag själv semesterpaddlat längs Norges sagolika kust. Vi har alla fått uppleva en fantastisk resa, som borde bli ett bestående minne för livet, att njuta av när sinnet behagar återkalla bilderna för ens inre syn. Havet utmanar en vid dåligt väder och när landstigning är omöjligt, att prestera mer än vad man trodde var sin förmågas yttersta gräns och man gör faktiskt två resor. En på havet och en i sig själv.

Paddling är till skillnad mot prestationssporter befriad från jämförelser om vem som har genomfört den tuffaste turen, eftersom vädret avgör svårighetsgraden. Men vi önskar ändå framföra vår respekt för de pionjärer, som genomfört samma tur under sämre förutsättningar från start, som t.ex. att paddla ensamma, med omodern utrustning och vid annan tidpunkt på året. För oss svenskar går då tanken i första hand till "Skandinavien-runt-paddlaren" Jim Danielsson, med start från Gränsen Jakobselva redan i början av april.

Så till själva berättelsen. Kapitelnamnen refererar till olika hav, som om vi skulle göra anspråk på att ha paddlat långt ute till havs. Men indelningen valdes för att de flesta vet på ett ungefär var de olika kuststräckorna geografiskt är på kartan. Om vi mot vår egen självbild, skulle uppfattas som prestationspaddlare, så ryms inom oss ett stort mått humor, vilket förhoppningsvis framgår av berättelsen. Vi önskar er mycket nöje med läsningen och att den inspirerar till egna kajakäventyr längs vår närmsta grannlands fantastiska kust, samt i viss mån kan användas som en liten paddelguide för att välja ut lämpligt semestermål.

Mircea Abrahamsson, Göteborg 2005-12-31

Text: Mircea Abrahamsson. Bilder: Johan Linder, Mircea Abrahamsson, Lars Hermansson, Carl-Johan Rydh, Andreas Viberg, Sören Holst-Sörensen

Ställ markören på bilderna, så får ni bildtext. Klicka för förstoring. Använd bakåt-pilen när ni skall till berättelsen igen, annars hamnar ni i cyberrymden. Bildkvaliteten är bättre i de senare kapitlen, då digitalkamera har använts.